Board of Trustees

Shri  Shridhar Tamba

Sushant building
Near Doordarshan Kendra
Altinho
Panaji – Goa
403 001

Shri. Anup S. S. Priolkar

Pulwant Khadpaband,
Ponda – Goa.403401

Shri Suresh Kudchadkar

La Campal Colony otohildrengraphs of the c
Miramar, Panaji – Goa
403 001

Shri Ismail J. Virani

Virani Niwas
Dr Ambedkar Road
Altinho
Mapusa – Goa

Shri. Mahesh Shetye

2nd Floor, Menino Apartments,
Shantinagar, Ponda – Goa. 403401

Shri P. A. Suryavanshi

Near Bagwati Temple
Pernem – Goa

Shri Sagar Sacordekar

Near State Bank of India
Mangueshi
Mardol – Goa

Shri. Raj Vaidya

Hindu Pharmancy
Panaji – Goa.