Contact Us

Lokvishwas Pratishthan

Shri Shantadurga Krupashram
Kapileshwari
Dhavali
Ponda – Goa 403401

Tel: 0832 – 2314894

Email: lokpra@gmail.com